Mirek Ručím

Jak připravit podklady pro ofsetový tisk

Zásady při přípravě dokumentů k ofsetovému tisku

1 Formát dokumentu zásadně připravujte 1:1. Jiné měřítko prosím konzultujte s pracovníky studia naší tiskárny a domluvte se na dalším zpracování dokumentů.

2 Velikost čistého formátu uvádějte v objednávce.

3 Všechny stránky v dokumentu musí mít shodnou velikost a orientaci.

4 Přesahy objektů, které jsou na spadávku (do ořezu), by měly být nejméně 3mm.

5 Podklady musí obsahovat ořezové značky nebo TrimBox.

6 Data musí obsahovat pouze barvy, které budou použity při tisku, tedy CMYK či přímé barvy podle Pantone vzorníku. Pantone barvy musí být vždy nastavené jako přímé. Při použití objektů definovaných v jiných barevných prostorech, např. RGB a LAB, dochází při konverzi do CMYKu u mnoha barev k barevným odchylkám, způsobených menším barevným prostorem CMYKu. Za posuny v barevnosti naše tiskárna nenese odpovědnost.

7 Nedoporučujeme používat písmo menší než 5 b, negativní písmo by nemělo být menší než 8 b (podle použitého fontu), mohlo by se "zalít".

8 Přetisk černé barvy na ripu nastavujeme automaticky. V případě, že chcete vypnout přetisk černé barvy, prosíme, upozorněte nás!

9 Rozlišení obrázků by mělo být alespoò 250 dpi, pérovky 600–800 dpi, rozlišení pod touto hranicí je rizikové.

10 Pozor na průhlednosti a stíny, zejména z InDesignu. Neměli byste zapomenout na sloučení průhledností v dostatečné kvalitě (300 dpi)!

11 Síla linek by měla být minimálně 0,075 mm (0,213 bodu), tenčí linky jsou v mnoha případech obtížně vytisknutelné ofsetovou technologií. Síla linky pro výrobu planžety na výsek, perforaci a rýhování musí být 1 b.

12 Nepoužívejte export do PDF, i když to aplikace umožòuje, ale vytvářejte klasický postscriptový soubor (tisk do souboru), který se na PDF převede programem Acrobat Distiller.

13 Zpracujeme kompozitní PDF do verze 5.0 (PDF 1.4). Při dodání PostScriptu si pracovníci studia PDF vytvoří sami a po Vašem odsouhlašení jej předají dále do tisku. Dodání separovaných dat konzultujte s pracovníky studia.

14 Všechna písma musí být vložená (embedovaná) do PDF dokumentu (nastavte při tvorbě PS souboru).

15 Podklady nesmí obsahovat ICC profily (POZOR, vložení ICC profilu automaticky provádí většina aplikací při ukládání dokumentu).

16 Pro archovou montáž platí, že stránka by měla být na tiskovém formátu vycentrovaná v obou osách (na střed). Obsáhlejší data, např. pro časopis, dodávejte v jediném souboru, strany posloupně seřazeny za sebou (ne přeházeně a ne jako dvoustrany)! Nevyřazujte data do archů! Pokud ovšem situace vyžaduje zasílat každou stranu zvl᚝, musí se názvy souborů pro přehlednost shodovat s čísly stránek.

17 V názvech souborů prosím nepoužívejte diakritiku, stejně tak i v názvech přímých barev.

18 Dodávejte maketu tiskoviny (nejlépe 1:1) pro kontrolu dodaných podkladů. Pokud nemůžete dodat soubory *.ps, *.prn, *.pdf, ale máte pouze otevřené dokumenty, zakázku Vám zpracujeme do tisku ve studiu za běžnou hodinovou sazbu. V tomto případě je nutno dodat dokumenty (zlomy) + všechny navázané grafiky v plném rozlišení + všechny fonty (eventuálně je potřeba mít písma převedená do křivek). Přijímáme dokumenty na platformě PC v těchto formátech a verzích: Adobe InDesign CS3, Illustrator CS3, Photoshop CS3, CorelDraw12.0. Na platformě Mac: QuarkXpress 8, Adobe InDesign CS4, Illustrator CS4, Photoshop CS4. Ostatní formáty po domluvě (Microsoft Office, ...). Pro orientaci je potřeba dodat kontrolní výtisk a studio Vám pošle finální výtisk či PDF ke schválení. Za případné chyby v použitých grafikách a fontech nenese naše studio odpovědnost, zodpovídáme pouze za korektnost PDF.

Upozornění:
V programu CorelDraw může docházet k nežádoucím změnám a barevným odchylkám, zejména při používání různých efektů, přechodů, prolnutí apod. Konečná podoba dokumentu je známa pouze až po zripování, ne v náhledu PDF. Rovněž není vhodné používat běžný kancelářský software, jako např. Word, Excel, PowerPoint apod., protože tyto programy neumí používat tiskový barevný model CMYK.

Způsob dodání dat:

Data lze dodat osobně na CD, CD-RW, DVD, pomocí paměového média USB, nebo po dohodě s pracovníky studia i přenosem přímo z Vašeho počítače. Samozřejmostí je také zasílání dat na náš FTP server nebo prostřednictvím internetových úschoven. Soubory méně objemných dat do 5 Mb lze zasílat e-mailem, a to na adresu: info@rychletisky.cz.

Kontrola dodaných dat:

Kontrola se provádí v programech Adobe Acrobat 9 Pro Preflight, pro podrobnější analýzu v programu Enfocus PitStop. V případě, že se objeví nedostatky (ICC profily, RGB barvy, zapomenuté PANTONE barvy, obrázky s nízkým rozlišením či chybějící fonty), uvědomíme Vás a požádáme o dodání nových opravených dat. V případě, že to není v zákazníkových možnostech, lze v některých případech chyby pozměnit či odstranit. Toto provádíme pouze po dohodě se zákazníkem. Za případné problémy způsobené těmito úpravami neručíme.

Kontrola dat po RIPu:

Pro zvýšení Vaší kontroly nad zakázkou nabízíme zaslání vyřazených dat po RIPu ve formátu PDF k nahlédnutí a případné korektuře. Data uložíme na náš nebo Váš FTP server, případně pošleme e-mailem. Zakázku si můžete také zkontrolovat u nás ve studiu, barevně vytištěnou v náhledové kvalitě.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte pracovníky našeho studia, rádi Vám odpoví na Vaše otázky.

mobil: 595 177 751, e-mail: info@rychletisky.cz