Mirek Ručím

Jak připravit podklady pro malonákladový tisk

Zásady při přípravě dokumentů k malonákladovému tisku

1 Formát dokumentu zásadně připravujte 1:1. Jiné měřítko prosím konzultujte s pracovníky studia naší tiskárny a domluvte se na dalším zpracování dokumentů.

2 Velikost čistého formátu uvádějte v objednávce.

3 Všechny stránky v dokumentu musí mít shodnou velikost a orientaci.

4 Přesahy objektů, které jsou na spadávku (do ořezu), by měly být nejméně 3mm.

5 Podklady by měly obsahovat ořezové značky nebo rámeček řezání (vymezení čistého formátu).

6 Doporučujeme dodávat data ve CMYKu.  Při použití objektů definovaných v jiných barevných prostorech, např. RGB a LAB, dochází při konverzi do CMYKu u mnoha barev k barevným odchylkám, způsobených menším barevným prostorem CMYKu. Stejně tak vložené ICC profily (POZOR, vložení ICC profilu automaticky provádí většina profesionálních aplikací při ukládání dokumentu) mohou změnit barevnost výsledné tiskoviny. Za posuny v barevnosti z výše uvedených důvodů neneseme odpovědnost.

7 Nedoporučujeme používat písmo menší než 5 b, negativní písmo by nemělo být menší než 8 b (podle použitého fontu), mohlo by se "zalít".

8 Rozlišení obrázků by mělo být alespoò 250 dpi, pérovky 600–800 dpi, rozlišení pod touto hranicí je rizikové.

9 Pozor na průhlednosti a stíny, zejména z InDesignu. Neměli byste zapomenout na sloučení průhledností v dostatečné kvalitě (300 dpi)!

10 Síla linek by měla být minimálně 0,075 mm (0,213 bodu), tenčí linky jsou v mnoha případech obtížně vytisknutelné ofsetovou technologií.

11 Všechny fonty musí být vloženy do PDF dokumentu – pokud si nejste jisti jak to provést, kontaktujte nás na níže uvedeném e-mailu.

12 Pro archovou montáž platí, že stránka by měla být na tiskovém formátu vycentrovaná v obou osách (na střed). Obsáhlejší data, dodávejte v jediném souboru, strany posloupně seřazeny za sebou (ne přeházeně a ne jako dvoustrany)! Nevyřazujte data do archů! Pokud ovšem situace vyžaduje zasílat každou stranu zvl᚝, musí se názvy souborů pro přehlednost shodovat s čísly stránek.

13 V názvech souborů prosím nepoužívejte diakritiku.

Použitelné formáty dat:

data můžete dodávat v těchto formátech (řazeno sestupně dle jejich použitelnosti)

  • tiskové pdf (doporučujeme jako nejlepší formát)
  • jpeg, tiff, bmp, png apod.
  • CorelDraw, InDesign, Photoshop (je možné dodat zdrojová data, ale velmi doporučujeme, abyste si z těchto programů vytvořili tiskové pdf sami)
  • MS Word (nejkomplikovanější varianta pro korektní realizaci tiskovin)

Kontrola dodaných dat:

Kontrola se provádí v programech Adobe Acrobat 9 Pro Preflight, pro podrobnější analýzu v programu Enfocus PitStop. V případě, že se objeví nedostatky (ICC profily, RGB barvy, zapomenuté PANTONE barvy, obrázky s nízkým rozlišením či chybějící fonty), uvědomíme Vás o nich a budeme společně hledat řešení.

V některých případech jsme schopni výše uvedené nedostatky odstranit. Toto provádíme pouze po dohodě se zákazníkem, který následně musí po provedených úpravách schválit finální tiskové pdf. Za případné problémy způsobené těmito úpravami neručíme.

Způsob dodání dat:

Data lze dodat osobně na CDCD-RWDVD, pomocí paměového média USB, nebo po dohodě s pracovníky studia i přenosem přímo z Vašeho počítače. Samozřejmostí je také zasílání dat na náš FTP server nebo prostřednictvím internetových úschoven. Soubory méně objemných dat do 5 Mb lze zasílat e-mailem, viz níže.

V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme na Vaše otázky.

mobil: 595 177 751, e-mail: info@rychletisky.cz